S radostí vám oznamujeme, že díky spolupráci s firmou KOBEX Bohemia máme k praktickému výcviku k dispozici nový stroj HIDROMEK HMK 102B.